Berggården
       
     
berggaarden2.jpg
       
     
berggaarden3.jpg
       
     
berggaarden4.jpg
       
     
berggaarden5.jpg
       
     
Berggården
       
     
Berggården

Mjøndalen, Nedre Eiker kommune

Nybygg

Boliger for vanskeligstilte. Dagsenter med kafé, helsestasjon mv.

Ferdigstilt 2011

berggaarden2.jpg
       
     
berggaarden3.jpg
       
     
berggaarden4.jpg
       
     
berggaarden5.jpg