Gyldenløve brygge
       
     
gyldenloeve2.jpg
       
     
gyldenloeve3.jpg
       
     
gyldenloeve4.jpg
       
     
gyldenloeve5.jpg
       
     
gyldenloeve6.jpg
       
     
gyldenloeve7.jpg
       
     
gyldenloeve8.jpg
       
     
Gyldenløve brygge
       
     
Gyldenløve brygge

Drammen

Antikvarisk restaurering av østre sjøbod. Gjenoppbygging og ombygging av vestre sjøbod etter brann. Sammenbygging med nybygde pakkboder

Hedrende omtale Drammen kommunes byggeskikkspris 2006

gyldenloeve2.jpg
       
     
gyldenloeve3.jpg
       
     
gyldenloeve4.jpg
       
     
gyldenloeve5.jpg
       
     
gyldenloeve6.jpg
       
     
gyldenloeve7.jpg
       
     
gyldenloeve8.jpg