Killingrud ungdomsskole
       
     
Killingrud2.jpg
       
     
Killingrud3.jpg
       
     
Killingrud4.jpg
       
     
Killingrud ungdomsskole
       
     
Killingrud ungdomsskole

Nedre Eiker

Nybygg

Ferdigstilt 2001

Tildelt byggeskikkprisen i Nedre Eiker kommune for 2003

Omtalt i Drammens Tidende og Utdanning

Killingrud2.jpg
       
     
Killingrud3.jpg
       
     
Killingrud4.jpg