Øvre Storgata 42
       
     
arne-skarra2.jpg
       
     
arne-skarra3.jpg
       
     
arne-skarra4.jpg
       
     
Øvre Storgata 42
       
     
Øvre Storgata 42

Drammen

Forretning og lager for Arne Skarra AS, ovner og peiser mv. Tilbygg og ombygging av eldre bygning, opprinnelig Wriets Bryggeri.

Ferdigstilt 2015

Hedrende omtale i Drammen bys byggeskikkpris for 2017

arne-skarra2.jpg
       
     
arne-skarra3.jpg
       
     
arne-skarra4.jpg