Politihuset i Drammen
       
     
politihuset2.jpg
       
     
politihuset3.jpg
       
     
politihuset4.jpg
       
     
politihuset5.jpg
       
     
politihuset6.jpg
       
     
politihuset7.jpg
       
     
Politihuset i Drammen
       
     
Politihuset i Drammen

Nytt Politihus i Drammen etter forutgående konkurranse. Reguleringsoppdrag og fullt oppdrag fra skisser, forprosjekt, produksjonstegninger og gjennomføring i byggefasen.

Komplekst bygg med store underjordiske parkeringsaerealer, arrestavdeling med venteceller, hundestall og skytebane. Garderobeanlegg og gymsal, ekspedisjoner og kontorer, møterom og auditorium. Påbygget med ny toppetasje på 960 m2 i 2008/ 2009 for ny felles operasjonssentral for alle nødetater i Søndre Buskerud.

BTA 8600 m2. Innflyttet 2001

politihuset2.jpg
       
     
politihuset3.jpg
       
     
politihuset4.jpg
       
     
politihuset5.jpg
       
     
politihuset6.jpg
       
     
politihuset7.jpg