Prestegårdsskogen
       
     
preste2.jpg
       
     
preste3.jpg
       
     
preste4.jpg
       
     
preste5.jpg
       
     
preste6.jpg
       
     
Prestegårdsskogen
       
     
Prestegårdsskogen

Darbu, Øvre Eiker

Regulering for eneboliger og rekkehus

Vedtatt 2013

preste2.jpg
       
     
preste3.jpg
       
     
preste4.jpg
       
     
preste5.jpg
       
     
preste6.jpg