Rove gård
       
     
rove2.jpg
       
     
rove3.jpg
       
     
rove4.jpg
       
     
rove5.jpg
       
     
rove6.jpg
       
     
rove7.jpg
       
     
Rove8.jpg
       
     
Rove9.jpg
       
     
Rove gård
       
     
Rove gård

Holmestrand

Sykehjem og omsorgsboliger i tilknytning til gml. Rove sanatorium

Ferdigstilt 2006

rove2.jpg
       
     
rove3.jpg
       
     
rove4.jpg
       
     
rove5.jpg
       
     
rove6.jpg
       
     
rove7.jpg
       
     
Rove8.jpg
       
     
Rove9.jpg